Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Důsledky finanční krize pro členské státy Eurozóny a státy s vlastní měnou
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Abstrakt:
Pomocí kvantitativních metod (analýza panelových dat, modely s pevnými a náhodnými efekty, analýza kovariance, apod.) se kandidát pokusí zodpovědět na otázku, zda si země s vlastní měnou vedly lépe v průběhu ekonomické a finanční krize než členské státy Eurozóny nebo naopak. Zaměří se především na hospodářský růst, míru nezaměstnanosti, HDP na obyvatele, úrokové sazby, inflaci, schodek státního rozpočtu, investice, vnější zadluženost k HDP, rating a event. další.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-HPSA Economic Policy and Administration
D-HPSA-FA Finance