Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Chování spotřebitele v oblasti plýtvání potravinami
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude determinovat faktory, které mohou ovlivnit spotřebitelské chování a mohou mít vliv na snížení plýtvání potravinami koncového spotřebitele.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-EM Ekonomika a management-- nezadáno -- -- nezadáno --