Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Institute:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Jaroslav Matula
Summary:
Předmět: Civilní ochrana a řešení mimořádných situací by měl plně nahradit a rozšířit rozsah informací vyučovaných dosud v předmětu: Ochrana člověka za mimořádných situací. Předmět Ochrana člověka za mimořádných situací do ZŠ a SŠ, byl sice částečně zaveden do výuky v ZŠ a SŠ, ale bohužel nedostatečně, někdy je nahrazován fragmenty výuky roztříštěně vyučovanými v rámci jiných předmětů. Vzhledem ke zhoršení mezinárodní situace, byla nucena vláda ČR, přistoupit k přehodnocení bezpečnostní situace ČR a vypracování změny koncepce opatření k zajištění bezpečnostní situace. Ministerstvo obrany a generální štáb AČR, urychlil aktivizaci plánu "POKOS" (jehož cílem je zajistit dostatečnou informovanost obyvatelstva pro vznik mimořádných událostí - tj. moderní formou zvýšit povědomí obyvatelstva o HZS, AČR, PČR, první pomoci, řešení krizových situací, vést obyvatele k nutnosti spolupráce se státními složkami při obraně svobody a demokracie v ČR a proti eventuálnímu vojenskému napadení ČR, ať už vnějšími či vnitřními vojenskými silami apod.), s cílem zvýšit informovanost a schopnosti obyvatelstva ČR přežít vznik mimořádné události (tj. živelná pohroma, požár, hromadné neštěstí, nehoda, teroristický útok, vojenské napadení apod.). Ukázalo se, že současná výuka a informovanost dětí a mládeže na ZŠ a SŠ, je velmi nedostatečná a výrazně chybí komplexní předmět, který by ucelenou a vhodnou formou dokázal výše uvedené oblasti představit dětem a mládeži, spolu s výchovou k vlastenectví, obraně demokracie a svobody a územní celistvosti ČR. Jako absolventa VVŠ PV Vyškov - Univerzity obrany Brno a býv. konzultanta Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, mě tato oblast velmi zajímá a proto ji chci ve své Bc. práci popsat.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-SP Specialisation in pedagogy
B-SP-UOP Teaching Specialized Subjects

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.