Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Ústav: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Jaroslav Matula
Abstrakt: Předmět: Civilní ochrana a řešení mimořádných situací by měl plně nahradit a rozšířit rozsah informací vyučovaných dosud v předmětu: Ochrana člověka za mimořádných situací. Předmět Ochrana člověka za mimořádných situací do ZŠ a SŠ, byl sice částečně zaveden do výuky v ZŠ a SŠ, ale bohužel nedostatečně, někdy je nahrazován fragmenty výuky roztříštěně vyučovanými v rámci jiných předmětů. Vzhledem ke zhoršení mezinárodní situace, byla nucena vláda ČR, přistoupit k přehodnocení bezpečnostní situace ČR a vypracování změny koncepce opatření k zajištění bezpečnostní situace. Ministerstvo obrany a generální štáb AČR, urychlil aktivizaci plánu "POKOS" (jehož cílem je zajistit dostatečnou informovanost obyvatelstva pro vznik mimořádných událostí - tj. moderní formou zvýšit povědomí obyvatelstva o HZS, AČR, PČR, první pomoci, řešení krizových situací, vést obyvatele k nutnosti spolupráce se státními složkami při obraně svobody a demokracie v ČR a proti eventuálnímu vojenskému napadení ČR, ať už vnějšími či vnitřními vojenskými silami apod.), s cílem zvýšit informovanost a schopnosti obyvatelstva ČR přežít vznik mimořádné události (tj. živelná pohroma, požár, hromadné neštěstí, nehoda, teroristický útok, vojenské napadení apod.). Ukázalo se, že současná výuka a informovanost dětí a mládeže na ZŠ a SŠ, je velmi nedostatečná a výrazně chybí komplexní předmět, který by ucelenou a vhodnou formou dokázal výše uvedené oblasti představit dětem a mládeži, spolu s výchovou k vlastenectví, obraně demokracie a svobody a územní celistvosti ČR. Jako absolventa VVŠ PV Vyškov - Univerzity obrany Brno a býv. konzultanta Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, mě tato oblast velmi zajímá a proto ji chci ve své Bc. práci popsat.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UOP Učitelství odborných předmětů

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.