Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Abstrakt:
Výzkum je zaměřen na analýzu cyklických výkyvů evropských i světových ekonomik. S ohledem na široký potenciál práce se nabízí větší množství cílů práce: identifikace hlavních faktorů a příčin cyklického vývoje ekonomik v kontextu krátkého i dlouhého období, datování cyklů – identifikace bodů zvratu a jednotlivých fází a jejich prostorové i časové srovnání, komparativní analýza metod používaných v soudobé analýze hospodářských cyklů a jejich důsledky pro hodnocení a formulování hospodářsko-politických doporučení a další. Téma je možno blíže specifikovat z hlediska časového – např. zaměření se na soudobou celosvětovou krizi a její srovnání s obdobnými událostmi v historii, nebo z hlediska prostorového – zaměření se na země střední a východní Evropy, členské země eurozóny, rychle se rozvíjející trhy ve světě apod.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EM Ekonomika a management