Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy:
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
Výzkum je zaměřen na analýzu cyklických výkyvů evropských i světových ekonomik. S ohledem na široký potenciál práce se nabízí větší množství cílů práce: identifikace hlavních faktorů a příčin cyklického vývoje ekonomik v kontextu krátkého i dlouhého období, datování cyklů – identifikace bodů zvratu a jednotlivých fází a jejich prostorové i časové srovnání, komparativní analýza metod používaných v soudobé analýze hospodářských cyklů a jejich důsledky pro hodnocení a formulování hospodářsko-politických doporučení a další. Téma je možno blíže specifikovat z hlediska časového – např. zaměření se na soudobou celosvětovou krizi a její srovnání s obdobnými událostmi v historii, nebo z hlediska prostorového – zaměření se na země střední a východní Evropy, členské země eurozóny, rychle se rozvíjející trhy ve světě apod.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-EM Ekonomika a management