Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Convergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro area
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
The objective is to analyse and evaluate convergence process of the Central and Eastern European countries and regions towards the Euro area. The processes of real and nominal convergence and also cyclical and structural convergence are examined. In addition, endogeneity of convergence processes, determinants and consequences are analysed can be tested in the thesis. The aim is to suggest policy implications and recommendations for analysed regions and countries.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EMA Economics and Management