Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Convergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro area
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
The objective is to analyse and evaluate convergence process of the Central and Eastern European countries and regions towards the Euro area. The processes of real and nominal convergence and also cyclical and structural convergence are examined. In addition, endogeneity of convergence processes, determinants and consequences are analysed can be tested in the thesis. The aim is to suggest policy implications and recommendations for analysed regions and countries.
Zrušené:
ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-EMA Economics and Management