Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Business cycles: causes, consequences and forms of stabilisation
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Abstrakt: The research proposal focuses on the analysis of cyclical fluctuations of European as well as world economies. Regarding broad research potential of the proposal, a variety of objectives might be taken into account: identification of factors and causes of cyclical development of economies in the short and long-run; business cycles dating – turning points and phases of the cycle identification and their spatial and time comparison; comparative analysis of contemporary methodological approaches to business cycle analysis and policy implications.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EMA Economics and Management