Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Business cycles: causes, consequences and forms of stabilisation
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Abstrakt:
The research proposal focuses on the analysis of cyclical fluctuations of European as well as world economies. Regarding broad research potential of the proposal, a variety of objectives might be taken into account: identification of factors and causes of cyclical development of economies in the short and long-run; business cycles dating – turning points and phases of the cycle identification and their spatial and time comparison; comparative analysis of contemporary methodological approaches to business cycle analysis and policy implications.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EMA Economics and Management