Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Business cycles: causes, consequences and forms of stabilisation
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
The research proposal focuses on the analysis of cyclical fluctuations of European as well as world economies. Regarding broad research potential of the proposal, a variety of objectives might be taken into account: identification of factors and causes of cyclical development of economies in the short and long-run; business cycles dating – turning points and phases of the cycle identification and their spatial and time comparison; comparative analysis of contemporary methodological approaches to business cycle analysis and policy implications.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-EMA Economics and Management