Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019
State of topic: approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Summary: Práce se zaměřuje na problematiku integrace (inkluze) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Teoretická část bude obsahovat charakteristiku konkrétního postižení (například zrakové, sluchové, tělesné, mentální) jeho etiologii, symptomatologii a možnost reedukace. Student si zvolí jeden druh postižení, možné je akceptovat také kombinované postižení. V části empirické je možné využít případovou studii/kasuistiku konkrétního žáka, či více žáků. Na základě získaných informací budou specifikovány možnosti vzdělávání jedinců s postižením během jejich středoškolského vzdělávání. Bude poukázáno na silné i slabé stránky možnosti integrace v současném školství.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-SP Specialisation in pedagogy

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.