Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Abstrakt: Práce se zaměřuje na problematiku integrace (inkluze) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Teoretická část bude obsahovat charakteristiku konkrétního postižení (například zrakové, sluchové, tělesné, mentální) jeho etiologii, symptomatologii a možnost reedukace. Student si zvolí jeden druh postižení, možné je akceptovat také kombinované postižení. V části empirické je možné využít případovou studii/kasuistiku konkrétního žáka, či více žáků. Na základě získaných informací budou specifikovány možnosti vzdělávání jedinců s postižením během jejich středoškolského vzdělávání. Bude poukázáno na silné i slabé stránky možnosti integrace v současném školství.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.