Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019
Stav témy: schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:3
Navrhol:
Abstrakt: Práce se zaměřuje na problematiku integrace (inkluze) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Teoretická část bude obsahovat charakteristiku konkrétního postižení (například zrakové, sluchové, tělesné, mentální) jeho etiologii, symptomatologii a možnost reedukace. Student si zvolí jeden druh postižení, možné je akceptovat také kombinované postižení. V části empirické je možné využít případovou studii/kasuistiku konkrétního žáka, či více žáků. Na základě získaných informací budou specifikovány možnosti vzdělávání jedinců s postižením během jejich středoškolského vzdělávání. Bude poukázáno na silné i slabé stránky možnosti integrace v současném školství.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.