Prehľad vypísaných tém - Institut celoživotního vzdělávání


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019
Stav témy: schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko: Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov: 3
Navrhol: Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Abstrakt: Práce se zaměřuje na specifické poruchy učení u žáků na SŠ a zvláště na jejich individuální vzdělávací plány. Budou rozebrány možnostmi využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování. V teoretické části budou zmíněné poruchy vymezeny, popsána jejich etiologie a symptomy, možnosti reedukace. Podrobněji bude charakterizován individuální vzdělávací plán a konkrétní možnosti jeho tvorby a následné aplikace. Cílem praktické části je zhodnotit obsah vybraných individuálních vzdělávacích plánů žáků se specifickými poruchami učení a chování. Na základě dotazníkového šetření určeném učitelům bude zhodnocena jejich informovanost o specifických poruchách učení a chování, individuálních vzdělávacích plánech a jejich naplňování v praxi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UOP Učitelství odborných předmětů
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.