Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019
State of topic: approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Summary: Práce se zaměřuje na specifické poruchy učení u žáků na SŠ a zvláště na jejich individuální vzdělávací plány. Budou rozebrány možnostmi využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování. V teoretické části budou zmíněné poruchy vymezeny, popsána jejich etiologie a symptomy, možnosti reedukace. Podrobněji bude charakterizován individuální vzdělávací plán a konkrétní možnosti jeho tvorby a následné aplikace. Cílem praktické části je zhodnotit obsah vybraných individuálních vzdělávacích plánů žáků se specifickými poruchami učení a chování. Na základě dotazníkového šetření určeném učitelům bude zhodnocena jejich informovanost o specifických poruchách učení a chování, individuálních vzdělávacích plánech a jejich naplňování v praxi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-SP Specialisation in pedagogy
B-SP-UOP Teaching Specialized Subjects
B-SP Specialisation in pedagogy
B-SP-UPVOV Teaching of practical subjects and vocational training

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.