Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na specifické poruchy učení u žáků na SŠ a zvláště na jejich individuální vzdělávací plány. Budou rozebrány možnostmi využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování. V teoretické části budou zmíněné poruchy vymezeny, popsána jejich etiologie a symptomy, možnosti reedukace. Podrobněji bude charakterizován individuální vzdělávací plán a konkrétní možnosti jeho tvorby a následné aplikace. Cílem praktické části je zhodnotit obsah vybraných individuálních vzdělávacích plánů žáků se specifickými poruchami učení a chování. Na základě dotazníkového šetření určeném učitelům bude zhodnocena jejich informovanost o specifických poruchách učení a chování, individuálních vzdělávacích plánech a jejich naplňování v praxi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UOP Učitelství odborných předmětů
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.