Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Žáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Summary:
Práce se bude zabývat problematikou narušených komunikačních schopností - poruch řeči u žáků SŠ. Práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude zpracována jako literární rešerše problematika zmíněných poruch. Důraz bude kladen i na možná rizika poruch odrážejících se v osobnostním vývoji jedince a možných dopadech na proces vzdělávání. V praktické části je možné využít jak kvantitativní, tak kvalitativní přístup. Možné je i oba přístupy vhodně zkombinovat. Na základě výsledků a informací z literatury budou navržena doporučení pro pedagogickou praxi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-SP Specialisation in pedagogy

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.