Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Testování techniky detekce spór Lecanosticta acicola
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.
Abstrakt:
Diplomová (případně i bakalářská) práce se bude zabývat tématem řešeným v rámci projektu HORIZON 2020 "HOMED". Půjde o testování použití různých technik odchytu nepohlavních spór - konidií ze vzdušného prostředí v oblasti PR Borkovická blata v jižních Čechách. Sledovaným patogenním organizmem je karanténní houba Lecanosticta acicola, která na dané lokalitě napadá borovici blatku. Práce studenta bude zahrnovat jak vlastní instalaci lapačů spór v terénu a jejich obsluhu, tak i zpracování vzorků v laboratoři metodami molekulární biologie (extrakce DNA a kvantifikace patogenu pomocí real-time PCR). Terénní práce budou probíhat během sezón 2019 a 2020. Od studenta bude požadována základní manuální zručnost a nadšení pro svědomitou práci v laboratoři. Bydliště v jižních Čechách zásadní výhodou.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení