Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Industry and HR 4.0
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Abstrakt: Student/ka se při zpracování DisP zaměří na analýzu demografických trendů, problematiku robotizace a digitalizace a míru jejich implementace ve vybraných firmách. Sběr dat v terénu je nutností. Bude aplikován kvantitativní a kvalitativní přístup. Doporučuje se využít také sekundární data mezinárodních institucí. Před finálním zadáním tématu je nutná osobní konzultace. Student will focus on the analysis of demographic tendencies, level of implementation of robotization and digitalisation in selected companies. The collection of primary data is necessary. However, it is also possible to use the secondary data from international institutions. The personal discussion with the tutor before the approval of the master thesis topic is obligatory.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-EM Ekonomika a managementD-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku-- nezadáno --
D-EMA Economics and ManagementD-EMA-REPA Business Management and Economics-- nezadáno --