Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Numerický model zkoušky tvrdosti a jeho experimentální verifikace
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 2
Proposed by: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Summary: Práce se zaměří na numerickou simulaci zkoušky tvrdosti dle Brinella. Simulace bude provedena metodou konečných prvků implementované do systému Ansys. Cílem práce je sestavit numerický model této zkoušky a popsat napjatost, která při zkoušce vzniká v oblasti elastické i plastické deformace. Numerický model bude následně porovnán a verifikován experimentálními daty, včetně využití deformačních charakteristik získaných z optického měření.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
C-WE Wood-Working EngineeringC-WE-WE Wood engineering
C-FDSGN Furniture DesignC-FDSGN-FDSGN Furniture Design
C-TIMS Timber Structures and Wood Building ConstructionC-TIMS-TIMS Timber Structures and Wood Building Construction
C-TMWP Technology And Management In Wood Processing-- no restrictions --
C-FE Furniture EngineeringC-FE-FE Furniture Engineering
C-FEN Forest EngineeringC-FE-FE Forest Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.