Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
OBECNÉ TÉMA
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Vztah životního prostředí a povrchových úprav nábytku a technologie lepení aplikované při procesech tvorby nábytkuOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-DI Dřevařské inženýrství