Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Finanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politiky
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Abstrakt: Problematika finančních cyklů, jejich synchronizace s hospodářským cyklem a možnosti stabilizace pomocí vybraných hospodářských politik jsou námětem diskusí i vědeckých prací zejména v souvislosti s výskytem finančních krizí. Cílem práce by mělo být potvrdit výskyt finančního cyklu ve vybraných ekonomikách, identifikovat jeho determinanty, ověřit synchronizaci s hospodářským cyklem a navrhnout doporučení pro tvůrce hospodářských politik ve smyslu stabilizace finančního cyklu a prevenci výskytu finančních krizí.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-HPSA Economic Policy and Administration