Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Využití sociálního pilíře společenské odpovědnosti v podnicích
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav managementu (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce bude návrh doporučení jak si udržet kvalitní zaměstnance a zvýšit jejich loajalitu. (V zemědělství nebo zpracovatelském průmyslu). Provést průzkum trhu v reprezentativním vzorku podniků. Zaměřit pozornost především na to, jak podniky využívají work-life-balance (jaké aktivity konkrétně mají - např. sdílená prac. místa, dog frendly office, pružná pracovní doba, firemní školky, atd.), outplacement, gendrově vyrovnané pracovní příležitosti.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EM Ekonomika a management