Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Vliv nových techologií na počet pracovních míst ve vybraném odvětví
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
Abstrakt: Zkoumat jak může pokračující dělba práce od mechanizace k robotizaci působit na vznik nebo snížení počtu pracovních příležitostí ve vybraném produkčním nebo zpracovatelském odvětví.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-EM Ekonomika a managementD-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku-- nezadáno --