Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Vliv nových techologií na počet pracovních míst ve vybraném odvětví
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav managementu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
Abstrakt:
Zkoumat jak může pokračující dělba práce od mechanizace k robotizaci působit na vznik nebo snížení počtu pracovních příležitostí ve vybraném produkčním nebo zpracovatelském odvětví.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EM Ekonomika a management
D-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku