Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Vliv nejistoty na výnosnost aktiv
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
Abstrakt:
Identifikace vlivu nejistoty prostřednictvím podmíněné volatility, indexů konstruovaných z novinových zpráv (zejména politická nejistota) na výnosy tradiční aktiv (akcií, dluhopisů, ETF fondů a investic do měnových párů) na kapitálových trzích a alternativních aktiv (zejména komodity). Modelování podmíněné korelace a kauzality prostřednictvím modelů typu GARCH a VAR.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-HPS Hospodářská politika a správa
D-HPS-F Finance