Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Monetární nástroje v lesním hospodářství
Stav tématu:
schváleno (Ing. Tomáš Pospíšil - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
Abstrakt: Ucelený systém a metodika aplikací monetárních nástrojů není pro lesní podniky k dispozici. Lesním provozem jsou kladeny např. otázky na vývoj úrokových sazeb pro volbu vhodné struktury podnikového kapitálu, správnost a účelnost tvorby rezerv, řízení cash flow apod. Cílem práce je analyzovat tyto nástroje a navrhnout metodiku aplikace v podnicích lesního hospodářství.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EMNG Ekonomika a management