Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Náhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesa
State of topic: approved (Ing. Tomáš Pospíšil - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy - FFWT
Max. no. of students:1
Proposed by:
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
Summary:
Významový přesah společenských funkcí lesa nad funkcí dřevoprodukční je stále intenzivněji diskutovaným celospolečenským tématem. Společenská významnost funkcí hydrické a půdoochranné může v blízké budoucnosti v důsledku postupujících dopadů klimatické změny převýšit ostatní podporované účinky lesních ekosystému a být tak rozhodující pro kvalitu života postindustriální společnosti. Cílem práce je analýza přístupu k náhradám za omezení, resp. změna přístupu lesního hospodářství v důsledku požadavků na tyto dvě funkce v České republice, Rakousku a vybraných zemích Spolkové republiky Německo a návrh konkrétních průmětů do lesnické a environmentální politiky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EMNG Economics and Management