Přehled vypsaných témat - Ústav sociálních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Problematika brownfield ve vybraném městě/regionu
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
Abstrakt: Práce se zaměří na vývoj a současný stav využití brownfield a zhodnotí jejich možné budoucí využití na příkladu vybraného města/regionu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení