Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Analýza vícerozměrných obrazových dat v robotice
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Abstrakt: Analýza obrazových dat z nadstandardních kamer a snímačů obrazu pro potřeby identifikace ploch a objektů v prostoru. Zjištění typu, charakteru a umístění daných ploch a objektů za účelem plánování interakce a manipulace robotických systémů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-SI Systémové inženýrství a informatikaD-SI-EI Ekonomická informatika