Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Využití nových technologií v projektu Průmysl 4.0
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Upřesnění zadání bude provedeno s ohledem ke specifikaci "nových technologií", které budou diverzifikovány do jedné ze tří oblastí: 1. technologie ke zvyšování bezpečnosti a ochrany dat v IS podniku, 2. mobilní technologie, 3. technologie pro podporu rozhodování. Od řešitele je očekáván popis současného stavu, jeho kritické zhodnocení, návrh a realizace vlastního přínosu včetně ověření jeho dopadu do projektu Průmysl 4.0. Faktografickou základnou budou data z odvětvové či průřezové ekonomiky.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-SIA System Engineering and Informatics
D-SIA-EIA Economic Informatics