Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Využití nových technologií v projektu Průmysl 4.0
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Abstrakt: Upřesnění zadání bude provedeno s ohledem ke specifikaci "nových technologií", které budou diverzifikovány do jedné ze tří oblastí: 1. technologie ke zvyšování bezpečnosti a ochrany dat v IS podniku, 2. mobilní technologie, 3. technologie pro podporu rozhodování. Od řešitele je očekáván popis současného stavu, jeho kritické zhodnocení, návrh a realizace vlastního přínosu včetně ověření jeho dopadu do projektu Průmysl 4.0. Faktografickou základnou budou data z odvětvové či průřezové ekonomiky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-SIA System Engineering and InformaticsD-SIA-EIA Economic Informatics-- nezadáno --