Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Průmysl 4.0 a umělá inteligence
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Abstrakt: Provést rešerši v dané oblasti. Zaujmout stanovisko k vyústění projektu Průmysl 4.0 do oblasti umělé inteligence UI. Zmapovat možnosti UI, tyto možnosti analyzovat a vytvořit vizi nasazení UI v projektu Průmysl 4.0. Navrhnou ve zvolené oblasti možnost aplikace UI, uvést přístup k její realizaci. Provést technické i ekonomické zhodnocení přínosu a vyvodit patřičné závěry.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-SIA System Engineering and InformaticsD-SIA-EIA Economic Informatics-- nezadáno --