Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Průmysl 4.0 a umělá inteligenec
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Abstrakt: Seznámit se s ambicemi a vizemi projektu Průmysl 4.0. Zaujmout stanovisko s vyústěním projektu do oblasti umělé inteligence UI. Zmapovat možnosti UI, tyto možnosti analyzovat a vytvořit vizi nasazení UI v projektu Průmysl 4.0. Navrhnou ve zvolené oblasti možnost aplikace UI, uvést přístup k její realizaci. Provést technické i ekonomické zhodnocení přínosu a vyvodit patřičné závěry.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení