Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Mobilní aplikace v oblasti řízení (optimalizace, modelování) vybraného procesu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Abstrakt: Seznámit se s možnostmi a vizemi mobilních aplikací. Zmapovat mobilní aplikace využívané (využitelné) ve zvoleném řešení (řízení popř. optimalizaci popř. modelování). Provést jejich komparaci a vyvodit patřičné závěry. Navrhnout aplikaci pro zvolený proces. Realizovat aplikaci v jazyku JAVA popř. Kotlin.
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení