Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Mobilní aplikace pro řízení (popř. modelování, popř. optimalizaci) vybraného procesu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Abstrakt:
Seznámit se s možnostmi mobilních aplikací. Zmapovat mobilní aplikace využívané (využitelné) v řešeném projektu (řízení popř. optimalizaci popř. modelování). Navrhnout aplikaci pro zvolený proces. Realizovat aplikaci v jazyku JAVA popř. Kotlin.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení