Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Mobilní aplikace pro podporu vybraného procesu v zemědělsko-potravinářském komplexu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Abstrakt: Seznámit se s možnostmi mobilních aplikací. Zmapovat mobilní aplikace využívané (využitelné) v ZPoK. Navrhnout aplikaci pro zvolený proces. Realizovat aplikaci v jazyku JAVA popř. Kotlin.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení