Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Efektivnost dotací na podporu hospodaření v lesích
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Abstrakt: Cílem disertační práce bude posouzení efektivnosti dotací plynoucích na podporu hospodaření v lesích ČR jak ze zdrojů EU, tak z národních zdrojů České republiky pomocí adekvátních metodických postupů. Součástí práce bude i komparace podpory lesnictví v ČR s vybranými státy Evropské unie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-EMNG Ekonomika a managementD-EMNG-EMOPZ Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů-- nezadáno --