Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Efektivnost dotací na podporu hospodaření v lesích
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem disertační práce bude posouzení efektivnosti dotací plynoucích na podporu hospodaření v lesích ČR jak ze zdrojů EU, tak z národních zdrojů České republiky pomocí adekvátních metodických postupů. Součástí práce bude i komparace podpory lesnictví v ČR s vybranými státy Evropské unie.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-EMNG Ekonomika a management
D-EMNG-EMOPZ Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů