Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Socioekonomické dopady hospodaření v lesích
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Abstrakt: Cílem disertační práce bude vymezit soubor ekonomických a sociálních faktorů spojených s hospodařením v lesích, které ve svém důsledku ovlivňují kvalitu života ve vybraném regionu. Pomocí relevantních vědeckých metod ověřit vypovídací schopnost stanoveného souboru faktorů na změnách kvality života vybraného regionu v delším časovém období.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EMNG Ekonomika a management
D-EMNG-EMOPZ Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů