Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Přínos lesů pro trvale udržitelný rozvoj
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Abstrakt:
Cílem disertační práce bude na základě literární rešerše stanovit základní faktory určující přínos lesů pro trvale udržitelný rozvoj obecně a následně aplikovat a kvantifikovat tento přínos pro vybrané území.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EMNG Ekonomika a management
D-EMNG-EMOPZ Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů