Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Využití neuroevoluce pro řízení procesů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Abstrakt:
Neuroevoluce využívá ke generování topologií neuronových sítí genetické algoritmy, příp. jiné metaheuristiky. Výsledkem je neuronová síť, jejíž architektura přesněji popisuje daný problém. Jedná se například o problémy, u kterých je obtížné získat trénovací data. Cílem práce je návrh a implementace algoritmu neuroevoluce pro řízení vybraného procesu.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-SI Systémové inženýrství a informatika