Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Využití neuroevoluce pro řízení procesů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Abstrakt: Neuroevoluce využívá ke generování topologií neuronových sítí genetické algoritmy, příp. jiné metaheuristiky. Výsledkem je neuronová síť, jejíž architektura přesněji popisuje daný problém. Jedná se například o problémy, u kterých je obtížné získat trénovací data. Cílem práce je návrh a implementace algoritmu neuroevoluce pro řízení vybraného procesu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-SI Systémové inženýrství a informatika-- nezadáno -- -- nezadáno --