Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Preference informací zveřejňovaných v přílohách k účetní závěrce uživateli pro potřeby rozhodování
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Abstrakt: Jednotlivé standardy IAS/IFRS resp. US GAAP přikazují zveřejňovat řadu informací, jejichž relevance pro ekonomická rozhodování uživatelů není stejná, přičemž se často liší také náklady na získání těchto informací. Smyslem práce je v jednotlivých systémech vytvořit seznam potřebných příloh požadovaných jednotlivými užitvateli (investoři, ale i manažeři a jiné skupiny) dle vnímání jejich důležitosti. Posouzení naplnění této potřeby na vybraných trzích, posouzení vlivu ekonomického prostředí (krize, konjunktura pod.), vlivu prostředí (anglo-americké, kontinentální) aj.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-HPS Hospodářská politika a správa