Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Preference informací zveřejňovaných v přílohách k účetní závěrce uživateli pro potřeby rozhodování
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Abstrakt: Jednotlivé standardy IAS/IFRS resp. US GAAP přikazují zveřejňovat řadu informací, jejichž relevance pro ekonomická rozhodování uživatelů není stejná, přičemž se často liší také náklady na získání těchto informací. Smyslem práce je v jednotlivých systémech vytvořit seznam potřebných příloh požadovaných jednotlivými užitvateli (investoři, ale i manažeři a jiné skupiny) dle vnímání jejich důležitosti. Posouzení naplnění této potřeby na vybraných trzích, posouzení vlivu ekonomického prostředí (krize, konjunktura pod.), vlivu prostředí (anglo-americké, kontinentální) aj.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-HPS Hospodářská politika a správa-- nezadáno -- -- nezadáno --