Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Ověření vlivu hloubkové aplikace kompostu u vinic na vybrané fyzikální vlastnosti půd a růst révy vinné
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem disertační práce bude ověření vlivu kompostu aplikovaného hloubkově v oblasti příkmenného pásu vinic na vybrané fyzikální vlastnosti půd (objemová hmotnost, pórovitost, infiltrační schopnost, pedokompakce) a růst révy vinné včetně výnosu hroznů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ZI Zahradnické inženýrství