Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Ověření vlivu hloubkové aplikace kompostu u vinic na vybrané fyzikální vlastnosti půd a růst révy vinné
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem disertační práce bude ověření vlivu kompostu aplikovaného hloubkově v oblasti příkmenného pásu vinic na vybrané fyzikální vlastnosti půd (objemová hmotnost, pórovitost, infiltrační schopnost, pedokompakce) a růst révy vinné včetně výnosu hroznů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ZI Zahradnické inženýrství