Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Nákupní chování mužů na trhu s módou
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Natália Káčerová
Abstrakt:
Cílem práce je zmapovat chování mužské populace na trhu s módou. Identifikovat specifika marketingové komunikace s touto skupinou spotřebitelů a na základě výsledku analýzy následně navrhnout praktická doporučení na vhodné oslovení tohoto segmentu.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.