Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Faktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠ
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Summary: Bakalářská práce se bude zabývat tématem motivace žáků SOŠ k učení, teoretická část se bude věnovat různým typům výkonové motivace a faktory ovlivňující motivaci k učení u adolescentů. Praktická část bakalářské práce bude zpracována kvantitativní formou, konkrétně dotazníky na střední odborné škole v Jihomoravském kraji. Práce se pokusí zjistit, jak jsou žáci konkrétní SOŠ motivováni k učení, jak často se učí a co na jejich motivaci k učení má vliv.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-SP Specialisation in pedagogy

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.