Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Spánkové návyky žáků střední odborné školy
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary: Práce se zaměřuje na analýzu spánkových návyků (jeho množství, kvalitu, spánkové vzorce) adolescenta. Teoretická část práce definuje jednotlivé koncepty a shrne poznatky dosavadních publikovaných studií. V praktické části práce se pak student pomocí kvantitativního přístupu ( dotazníkovou metodou) pokusí objasnit spánkové návyky cílové skupiny žáků středních odborných škol.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-SP Specialisation in pedagogy

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.