Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Spánkové návyky žáků střední odborné školy
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na analýzu spánkových návyků (jeho množství, kvalitu, spánkové vzorce) adolescenta. Teoretická část práce definuje jednotlivé koncepty a shrne poznatky dosavadních publikovaných studií. V praktické části práce se pak student pomocí kvantitativního přístupu ( dotazníkovou metodou) pokusí objasnit spánkové návyky cílové skupiny žáků středních odborných škol.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.