Prehľad vypísaných tém - Institut celoživotního vzdělávání


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko: Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Abstrakt:
V práci sa študent zameria na charakterizovanie stresu a stresorov, tiež v teoretickej časti definuje stresory a zvládanie stresu (copingové stratégie). V praktickej časti následne študent popíše žiakmi najčastejšie vnímané stresory na strednej odbornej škole a stratégie zvládania stresu, ktoré žiaci najčastejšie využívajú. Prácu je tiež možné zamerať na pedagógov a zisťovať ich postoj k stresu a techniky zvládania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.