Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
V práci sa študent zameria na charakterizovanie stresu a stresorov, tiež v teoretickej časti definuje stresory a zvládanie stresu (copingové stratégie). V praktickej časti následne študent popíše žiakmi najčastejšie vnímané stresory na strednej odbornej škole a stratégie zvládania stresu, ktoré žiaci najčastejšie využívajú. Prácu je tiež možné zamerať na pedagógov a zisťovať ich postoj k stresu a techniky zvládania.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-SP Specialisation in pedagogy

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.