Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Abstrakt:
V práci sa študent zameria na charakterizovanie stresu a stresorov, tiež v teoretickej časti definuje stresory a zvládanie stresu (copingové stratégie). V praktickej časti následne študent popíše žiakmi najčastejšie vnímané stresory na strednej odbornej škole a stratégie zvládania stresu, ktoré žiaci najčastejšie využívajú. Prácu je tiež možné zamerať na pedagógov a zisťovať ich postoj k stresu a techniky zvládania.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.