Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Lidé s postižením na trhu práce
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Hana Porkertová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Mgr. Hana Porkertová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem diplomové práce je navrhnout efektivnější opatření na zaměstnávání osob s postižením. Práce se může vydat třemi směry: 1) Zmapovat současnou situaci na českém trhu práce, od legislativních opatřeních až po překážky, kterým tito lidé při nástupu do zaměstnání čelí. Následně navrhnout opatření, která by měla těmto lidem uplatnění se na trhu práce usnadnit. 2) Provést analýzu konkrétního sociálního či komerčního podniku zaměstnávající osoby s postižením. Na základě analýzy nahrhnout opatření, která by zefektivnila jejich zapojení a fungování podniku. 3) Provést širší dotazníkové šetření mapující postoj českých firem k zaměstnávání lidí s postižením, na jehož základě vypracuje diplomant/ka doporučení, jak tyto firmy přimět či jim usnadnit zaměstnávání lidí s postižením.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-EM Ekonomika a managementN-EM-ME Manažersko-ekonomický-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.